Utrikespolitiska Föreningen Luleå är en ideell förening vars främsta syfte är att väcka debatt kring utrikespolitiska, internationella och globala frågor genom att verka som ett forum där sådana frågor kan diskuteras. Föreningen är politiskt och religiöst obunden, och utgör tillsammans med de 12 andra utrikespolitiska föreningarna Utrikespolitiska Förbundet Sverige.