Fråga: Måste man studera på LTU för att bli medlem?

Svar: Nej, alla är välkomna som medlemmar i föreningen. Föreningen är en kårförening under Luleå Studentkår, och många av föreningens event hålls av logistiska skäl på LTU campus, men alla som är intresserade är välkomna i föreningen.

Fråga: Vem är det som bestämmer i föreningen, är ni bundna till något parti eller lobbyorganisation?

Svar: Föreningen är en ideell förening, och det är medlemmarna som styr över föreningen. Styrelsen agerar enligt medlemmarnas beslut som i andra ideella föreningar. Vi är inte bundna till några partier eller politiska organisationer.

Fråga: Var finner jag era stadgar?

Svar: Våra stadgar finner du här: Stadgar UF Luleå

Fråga: Min organisation ska demonstrera mot X, vill Utrikespolitiska Föreningen delta?

Svar: Utrikespolitiska föreningen tar inte ställning i frågor, vi agerar forum och mötesplats för diskussion. Vi deltar därför aldrig i sådana event. Ifall din organisation vill komma och föreläsa för föreningen är ni däremot välkomna.

Fråga: Finns det någon organisation bakom föreningen?

Svar: Föreningen är liksom de andra utrikespolitiska föreningarna i Sverige organiserad under Utrikespolitiska förbundet. Förbundet är en paraplyorganisation och ett stöd för föreningarna. Föreningen är dock politiskt obunden.

Fråga: Hur hanterar ni mina personuppgifter?

Svar: Läs under mer om detta här.